Bang hội

Bang hội

Quý nhân sĩ võ lâm,

Kết giao hảo hữu, xông pha giang hồ, hành hiệp tiêu dao và cơ hội nhận hàng ngàn bảo vật là những quyền lợi và vận may khi hiệp khách tham gia bang hội.

 Điều kiện
- Đẳng cấp yêu cầu tham gia bang hội: 25 trở lên.
- Lập bang: cấp độ 35.

 

- Mọi thành viên trong bang được quyền xem Tin tức và tham gia mua bán tại Cửa hàng và các Hoạt động bang hội. 
- Ngoài ra, Bang chủ được cấp quyền Quản lý bang.
- Điểm vinh dự dùng để trao đổi nhiều đặc quyền trong bang hội. Điểm này có thể kiếm thông qua mức độ cống hiến của mỗi thành viên, làm nhiệm vụ bang và tham gia bang thành chiến.

  Tin tức 
- Hiệp khách có thể tra cứu thông tin hiện trạng của bang mình và cả bang hội khác.
- Bang chủ thăng cấp bang để mang tới bổng lộc cho các thành viên. Tất cả thành viên đều có quyền cống hiến, xây dựng bang.

 

  Cửa hàng
- Có thể dùng điểm vinh dự bang để đổi vật phẩm mà bình thưởng phải tốn nhiều vàng mới mua được.
- Cấp độ của cửa hàng càng cao, số lượng vật phẩm quý bày bán càng nhiều.

 

  Hoạt động
- Khi gia nhập vào bang hội bất kỳ, tất cả các thành viên sẽ có đặc quyền tham gia các hoạt động đa dạng, thú vị chỉ có trong bang hội như: Ao cá, Chợ bang, Nhiệm vụ, Đấu giá, Thành chiến, Tản tài đồng tử. 

 

- Trong khi làm nhiệm vụ bang hội, nhân sĩ sẽ có dịp được sát cánh cùng các bằng hữu, hào hiệt cùng chung chí hướng. Hoàn thành các nhiệm vụ, sẽ nhận vô số bổng lộc, quà quý từ bang như: điểm kinh nghiệm, bạc, võ hồn, điểm cống hiến, vinh dự bang,… hỗ trợ con đường hành hiệp về sau.

Tiểu Sư Muội

Bình luận