Kiếm Hiệp khai mở Server mới : S48 Hoàng Phi Hồng

Kiếm Hiệp khai mở Server mới : S48 Hoàng Phi Hồng

Các sư huynh thân mến!

Vào 10h18' ngày 20/4 Kiếm Hiệp chính thức ra mắt server thứ 48 mang tên Hoàng Phi Hồng chào đón hàng nghìn người chơi mới.


BQT xin gửi tới các sư huynh  chuỗi event đua top với nhiều phần quà hấp dẫn như sau:

1. Top cấp độ
Hạng 1: 1 Thất Tinh Liên Châu + 5000 vạn bạc + 5000 huyền thiết + 5000 vạn kinh nghiệm + 5000 vạn võ hồn
Hạng 2: 1 Lục Hợp Đại Thông + 3000 vạn bạc + 3000 huyền thiết + 3000 vạn kinh nghiệm + 3000 vạn võ hồn
Hạng 3: 1 Ngũ Nhạc Quy Tông + 2000 vạn bạc + 2000 huyền thiết + 2000 vạn kinh nghiệm + 2000 vạn võ hồn

2. Top lực chiến
Hạng 1: 1 Ma Nhẫn + 5000 vạn bạc + 5000 huyền thiết + 5000 vạn kinh nghiệm + 5000 vạn võ hồn
Hạng 2: 1 Thất Tịch Chu Tước Đao + 3000 vạn bạc + 3000 huyền thiết + 3000 vạn kinh nghiệm + 3000 vạn võ hồn
Hạng 3: 1 Kim Thủ Chỉ của Ngô Cương + 2000 vạn bạc + 2000 huyền thiết + 2000 vạn kinh nghiệm + 2000 vạn võ hồn

3. Top thủ sát
1 Chức Nữ Tiên Y+ 5000 vạn bạc + 5000 huyền thiết + 5000 vạn kinh nghiệm + 5000 vạn võ hồn

Thời gian diễn ra sẽ bắt đầu từ :
10h18' ngày 20/04 đến 10h18' ngày 30/4

Thân ái

Tiểu Sư Muội

Bình luận