Hệ thống Kinh Mạch

Hệ thống Kinh Mạch

Quý nhân sĩ võ lâm,

Lên cấp 40, hiệp khách có thể đả thông kỳ kinh bát mạch để tu luyện đạt cảnh giới cao hơn, tham gia tăng bát mạch tại Cao thủ đường.

 

 Hướng dẫn tăng bát mạch

- Có 3 hình thức tu luyện bát mạch: 
+ Tu luyện 1 giờ
+ Tu luyện 3 giờ
+ Tu luyện 6 giờ
- Hiệp khách có 1 ô tu luyện theo giờ và có thể mở thêm 1 ô tu luyên ở ngay bên phải ô tu luyện ban đầu.
- Tiêu hao điểm kinh nghiệm để tu luyện, điểm này có được do tích lũy từ chiến đấu, Vượt ải, Phụ bản, hay tham gia các sự kiện của NPH,…
- Lên các tầng cao, lượng kinh nghiệm tiêu tốn sẽ càng nhiều, do đó hiệp khách nên tích lũy điểm kinh nghiệm ngay từ đầu hành tẩu giang hồ.
- Bắt buộc phải đả thông các kinh mạch phía dưới mới có thể đả thông các kinh mạch phía trên. Tác dụng của đả thông kinh mạch

- Mỗi kinh mạch sau khi đả thông sẽ giúp gia tăng một số loại tư chất nhất định của hiệp khách. 
+ Dương Khiêu Mạch tăng Khí huyết.
+ Âm Khiêu Mạch tăng Phòng ngự.
+ Dương Duy tăng Tấn công.
+ Âm Duy tăng Thân pháp và Khí huyết.
+ Đới Mạch tăng Nội lực và Phòng ngự.
+ Xung Mạch tăng Gân cốt và Tấn công.
+ Nhậm Mạch tăng Chống đỡ.
+ Đốc Mạch tăng Tránh né.
- Kinh mạch đạt cấp độ càng cao càng làm sức mạnh của nhân vật tăng lên. 

Tiểu Sư Muội

Bình luận