Hệ thống thú cưng

Hệ thống thú cưng

Quý nhân sĩ võ lâm,

Lên cấp 60, ngoài bằng hữu, hiệp khách sẽ có thêm người bạn đồng hành mới – Thú cưng. Hiệp khách tham gia bắt thú và huấn luyện chúng theo ý muốn của mình.

 Hướng dẫn bắt thú
Để bắt thú, hiệp khách vào mục Hậu Sơn trên giao diện chính, sau đó tiếp tục vào Vạn Thú Cốc, khu vực Ngũ Động sẽ hiện ra để hiệp khách bắt đầu khám phá và chinh phục các loại thú.

- Mỗi lần bắt thú, cần 100 điểm tích lũy, điểm này có thể kiếm khi tham gia thám hiểm sơn động.- Sau khi bắt thú, hãy xuất ra để chiến đấu hoặc nuôi dưỡng, cường hóa. Cũng có thể đổi thú mỗi khi xuất trận.
- Chỉ được mang theo một con thú cho một cao thủ khi xung trận.

 Cường hóa thú nuôi 
- Cường hóa sẽ giúp thú mạnh hơn, đồng thời giúp gia tăng các chỉ số của hiệp khách. 
- Cường hóa thú cưng bằng Thú đan hoặc Thú hồn.
 Cường hóa bằng Thú đan
- Thú đan dùng để cường hóa phẩm chất thú nuôi, được tích lũy khi thám hiểm sơn động hoặc tìm bảo thạch.
- Khi thú nuôi cường hóa đủ 12 sao sẽ tăng lên phẩm chất tiếp theo.
 Cường hóa bằng Thú hồn
- Thú hồn dùng để cường hóa thuộc tính thú nuôi, khi bắt thú không thành công, hoặc bắt thành công nhưng phóng sinh sẽ thu được thú hồn tương ứng. 
- Thú hồn bao gồm các loại: Khí huyết, Tấn công, Phòng thủ, Thân pháp, Nội lực, Gân cốt. 

 Trận pháp của thú nuôi
- Mỗi cao thủ và mỗi con thú sẽ có trận vị trong trận pháp riêng, ứng với Càn – Khôn – Khảm.- Khi trận vị của cao thủ và của thú cưng đi theo trùng với nhau trong trận pháp, thuộc tính của thú sẽ tăng lên. 
- Khi đặt đúng cả bộ Càn – Khôn – Khảm, thuộc tính càng tăng.

Tiểu Sư Muội

Bình luận