Hệ thống Trang bị

Hệ thống Trang bị

Quý nhân sĩ võ lâm,

Việc sử dụng trang bị như thế nào cho hiệu quả và làm tăng giá trị của bản thân người dùng cần sự hiểu biết và tính toán kỹ lưỡng. Tiểu Long Nữ xin giới thiệu hệ thống trang bị phong phú, đặc sắc của Kiếm Hiệp.

 Giới thiệu chung
Hành trang của hiệp khách có 5 ô trang bị cơ bản, bao gồm: 1 Vũ khí, 1 Y phục và 3 Trang sức. Mỗi loại trang bị có thuộc tính khác nhau. Vũ khí chủ yếu tăng sức tấn công. Y phục chủ yếu tăng sức phòng ngự. Trang sức có 3 loại: Tăng khí huyết, Tăng khí huyết và sức tấn công, Tăng khí huyết và sức phòng ngự.- Phẩm cấp của trang bị tăng dần theo màu sắc: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam.
- Trang bị có thể khảm nạm bảo thạch để tăng thuộc tính. 
- Mỗi trang bị có cấp độ riêng, hiệp khách phải đạt đủ cấp độ yêu cầu mới được sử dụng trang bị tương ứng.
- Tham gia các hoạt động Vượt ải, Phụ bản, Vân du, mua ở Thương thành, Cửa hàng trong Tửu lâu hoặc tham gia các sự kiện của NPH để kiếm được trang bị tốt.
 
 Khảm nạm 
- Tiến hành khảm nạm trang bị tại Bảo thạch ở giao diện đăng nhập.
- Để mở các ô khảm, có thể sử dụng chức năng Đục lỗ.- Chọn loại đá muốn khảm, mỗi loại đá mang 1 công năng khác nhau giúp tăng các chỉ số của nhân vật, tùy vào mục đích sử dụng sẽ chọn loại Bảo thạch phù hợp. Cấp độ đá càng cao, chỉ số cộng cho hiệp khách càng cao.Tiểu Sư Muội

Bình luận