Danh sách tham dự Đại Hội Võ Lâm II

Danh sách tham dự Đại Hội Võ Lâm II

Các sư huynh thân mến!
Để giành được chiếc vé tham dự giải đấu Đại Hội Võ Lâm II, như BQT có thông báo thì các huynh chỉ cần giành được một trong các vị trí sau:

+ Top 20 lực chiến mỗi server:

+ Top 20 cấp độ mỗi server:

+ Bang chủ của 3 Bang top mỗi server:

Hôm nay, ngày 04/05 muội xin công bố danh sách các sư huynh giành được vé tham dự giải đấu như sau:

Server Tên nhân vật
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 U Kiền
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 đường Hoa
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Junno
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Chanraktur
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Tạp Sát
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Đoàn Đàm
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Kinh Khổ
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 pnguyen
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Leonidas I
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Phan Châu
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Quốc Bảo
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 TIÊN SINH
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Lão Lạc
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Lê Chân
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 vdhhope
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Chim Sâu
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Mạc Liệu
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Duy Ngã
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Lý Bàn
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Cô Độc 79
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 KanRin
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 hồng hạnh
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Ngân Nga
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 TamGia
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 ChiNhuoc
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Fiêu Lãng
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S8 Độc Bá
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Hạo Nam
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Hứa Biên
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Tieu ca
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Hồ Hoán
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Thelight
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 PT
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Hong7Cong
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 CandyCrush
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Tin Tin
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Kickbox
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 da mu
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Tieuphu
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 anh Tùng
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Trần Phục
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Phi Mã
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 mẫn_ngọc
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 DUYKHOA
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 No1 LãngTử
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Shinbei-bu
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 cuong83
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Bách Hồn
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Nopita
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Toái Hành
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Giang Bầu
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 philongdx
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 HaLinh
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 HưĐộc
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Lion king
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 Hắc Khốn
S6 + S7 + S9 + S10 + S11 + S12 + S13 + S14 BanoilyQua
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Trầm Hỏa
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 BIN BO
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Kim Dung
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Buontinh
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 CờBạc
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 TieuLinhVu
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 ®£ão°gia
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Ôn Kiền
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Hải ken
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Sơ Sất
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 ☆DƯƠNG☆
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Xích Quỷ
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 HotBoy8x
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 《Mr Thọt》
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Hoa Dự
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Demons
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Cổ Lạc
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 mjnhtocdo
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 ®tuananh®
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Phá Á
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Kính Liễm
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 HàLinh88
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 kienhp1985
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Man_Utd
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 Cuồng Tăng
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 yoobang
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 BốTiểuMai
S15 + S16 + S17 + S18 + S19 + S20 thai lan 2
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 DuNgAnH
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Phuong84
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Tống Ngọa
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Kình Niếp
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 ts muội
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 facebook
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 philongdao
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 anh luyen
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 mylove
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 HùngLan
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Mạnh hoặch
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 TiỂU LÝ PĐ
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 vạnkiet
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 bvkhoi
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 LêNguyên
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Phá Duẫn
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Hồ Nhị
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Thâu Ngoa
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 KhôngĐối
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 NhatTran
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Hương Mai
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 toto
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Sheraton
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Tàng Kế
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Bao Han01
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 GTR_Nissan
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 anh giap
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Đông Nộ
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 HoaThần
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Lovely192
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 ĐéoCóTên
S21 + S23 + S25 + S26 + S28+ S29 Mạc Bá
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 hạnh vi
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Đa Đinh
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Bạch Oán
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Tamgialang
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 kokichi
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Trầm Đấu
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Kathy22
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 bân phương
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Tàng Kiếp
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 zzTànĐộczz
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Huyết®Ma
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Phong le
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Vong Đình
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Lãng Ngạo
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 cậu2du lễ
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Tất Đức
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Giang Yến
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 quangthong
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 trọngchính
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Mr_Thái9x
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Châu Duẫn
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 binh den
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 [LenhHo
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Tiêu Ngạo
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 kakadixega
S22 + S24 + S27 + S30 + S31 + S32 Địch Ngộ
S33 + S34 + S35 Tào Mạnh
S33 + S34 + S35 Đế Vương
S33 + S34 + S35 Đoàn Ngọa
S33 + S34 + S35 BOSS
S33 + S34 + S35 Pé mèo
S33 + S34 + S35 Từ Giáo
S33 + S34 + S35 Tà Giản
S33 + S34 + S35 ngayxua1
S33 + S34 + S35 Sa Hoán
S33 + S34 + S35 LạcMấtQuần
S33 + S34 + S35 Nam Quyền
S33 + S34 + S35 Tiêu Dật
S33 + S34 + S35 Mặc Khôi
S33 + S34 + S35 hậu gà
S33 + S34 + S35 ĐạtTrần
S33 + S34 + S35 ngocloi
S33 + S34 + S35 Trúc Xạ
S33 + S34 + S35 kingkaka
S33 + S34 + S35 Diệp Kha
S33 + S34 + S35 Tam Mao
S33 + S34 + S35 UMINH
S33 + S34 + S35 Destroy
S33 + S34 + S35 KimThuy
S33 + S34 + S35 Thanh77
S33 + S34 + S35 sungoku
S33 + S34 + S35 Mai Cường
S33 + S34 + S35 Lăng Kiếp
S33 + S34 + S35 vanhieu79
S36 + S37 hoangtieu
S36 + S37 Sư Tổ
S36 + S37 Kim Phượng
S36 + S37 can long
S36 + S37
S36 + S37 Tạp Lệ
S36 + S37 phi độc
S36 + S37 1Hứa Đại
S36 + S37 Tứ Đệ
S36 + S37 thanhquynh
S36 + S37 Hoàn Hồn
S36 + S37 bộkinhvânw
S36 + S37 Hạo Phong
S36 + S37 Long Long
S36 + S37 coi tran
S36 + S37 ham gái
S36 + S37 H Long
S36 + S37 HeO NgỐc
S36 + S37 lenovo
S36 + S37 binh1266
S36 + S37 Trác Đan
S36 + S37 Bố Cu Li
S36 + S37 datlieu
S36 + S37 Ma Sói
S36 + S37 Mr_Kenvin
S36 + S37 hoangtu
S36 + S37 Sjrnguyen
S36 + S37 ThíchLàOke
S36 + S37 MrsBo
S36 + S37 Chu Diễm
S36 + S37 Sa Giới
S36 + S37 phi độc
S36 + S37 Khanh Đinh
S36 + S37 caoja
S36 + S37 Bão Cát
S36 + S37 lansu
S38 Sợ Vợ
S38 Mrtran
S38 tkiennd
S38 BOYVIP
S38 Kthangnhi
S38 LE MINH HD
S38 Bạch
S38 SuSi
S38 athang
S38 10K Ngày
S38 canhuyen
S38 Đoàn Ly
S38 Ma Bư
S38 Sa My
S38 Phụng Tỷ
S38 A Lô Chym
S38 longnhi
S38 Trần Tâm
S38 Mục Hồn
S38 Vũ Ca
S38 Thien Tai
S38 phungtien
S38 Cô Sư
S38 Anh_Đoài
S38 Tề Cự
S38 nhoxthiên
S38 Mạctự luân
S39 sịp vàng
S39 Lê Vân
S39 Lâm Yên
S39 RexPol81
S39 _Rosse_No1
S39 phi
S39 Nghèo
S39 Bao luu
S39 Van Tu
S39 thanh st
S39 Mục Nhân
S39 Tiểu Khắc
S39 Văn Vương
S39 hehe
S39 NgocNinh
S39 Cya
S39 haocute28
S39 Hứa Đằng
S39 Conquest
S39 Tây Thi Nữ
S39 Bemxinh
S39 Thái minh
S39 _Chus_
S39 Thiên Sù
S39 Hắc Long
S39 zTriệu Mẫn
S39 →★←
S39 VKL game
S39 Vô Cầm
S40 satthu2004
S40 gsgh
S40 Gallo
S40 TuyếtThần
S40 TếCoong
S40 luuly2017
S40 ĐăngRomeo
S40 DepNhat
S40 vy
S40 mrtrantvt
S40 ìifugv
S40 xthanlongx
S40 alibaba
S40 ThienDu
S40 ༄༣Lộc༣༄
S40 thanhmalan
S40 DuyThinh
S40 KỹSĩ
S40 conyeu
S40 suaxedap
S40 Quyen1
S40 NguyênCòi
S40 kiengiang
S40 longdep
S40 HoaDiep
S41 Romeohung
S41 girlpro
S41 anhkhang09
S41 tieuluuly
S41 huyetan
S41 Đtenten567
S41 …金龍…
S41 sumovo
S41 ĐiềnMắt
S41 votinh21
S41 caheoden
S41 NAK
S41 ngocbich34
S41 Devon
S41 ănác
S41 ducloi86
S41 YenNhi2015
S41 °™Trang™°
S41 luuđào
S41 ZLungLinhz
S41 TjểuQuỳnh
S41 F4
S41 F11
S41 MrLe
S41 syndra
S41 ▪☆¤H♡¤☆▪
S41 heoheo1983
S42 God
S42 UyenUyen
S42 tuấn550
S42 thiendia
S42 tuỳphong
S42 VàngSKT
S42 Lê♥️Minh
S42 NgựMiêu
S42 Jamoo
S42 BoyKute
S42 =CuiBap=
S42 docton
S42 PhiLong
S42 chienbaok
S42 anhkhoa
S42 MrSown2015
S42 ZenFoNe5
S42 hongcuc
S42 tatoo
S42 nguoidep
S42 anhminh789
S42 MặtLồn
S42 KeDyNguyen
S42 LãngNhân
S42 ccccccc
S42 LêTuyếnQC
S42 §Ramos§
S43 ©HắcLong®
S43 QuangDiu
S43 Darcula
S43 Wouh
S43 nguthatkho
S43 bongdem
S43 hello
S43 morga
S43 hophach
S43 minh2015
S43 langtu01
S43 kunbuon
S43 》》phiêu
S43 BáLongxx
S43 minhhao
S43 DiênSen
S43 ĎěŇọ
S43 BốGiàMafia
S43 lamort
S43 Tuyetbang
S43 hungvuong1
S43 ♤♤ChimTo☆
S43 CửuKiếm
S43 Tonybao
S43 nguyen16
S44 KiemSau
S44 chivi
S44 nhokkôrô3
S44 CcocC
S44 duytust82
S44 NGôkinh12
S44 Tôdungdung
S44 BON
S44 StopPit
S44 susaudo
S44 Robinson
S44 hgd
S44 lak
S44 LEXUS
S44 hero
S44 Sất10
S44 VyPhương
S44 heolupu
S44 hoai9089
S44 longlinh1
S44 Mi
S44 namkinh
S44 yek111
S44 CANDYGIRL
S45 talathang
S45 HuyBL
S45 ★Iphone→6s
S45 OMG
S45 Zero
S45 TiếtHoa
S45 Windy
S45 cuty
S45 UNKNOW
S45 oksock
S45 gainho
S45 ken
S45 TNGiaHân
S45 tocam95
S45 Vitamin
S45 yeuanh
S45 DanhPhong
S45 Phongnhiii
S45 longkaka2
S45 songphung
S45 boyhiển
S45 sakya
S45 DRAGON
S45 datten
S45 anhem
S45 TốTâm
S45 Ngôquân
S45 HuếXinh
S46 DTôn
S46 DUYMANH144
S46 Zero
S46 NhatThai
S46 longdaica
S46 BoDoi
S46 BinhThan16
S46 PHUOC8NGON
S46 BảoHân
S46 Đôngthoi
S46 ĐầUGấU
S46 Love
S46 KỳTuTi
S46 vodanh
S46 huydaca
S46 trandanh
S46 Darklord
S46 chubathong
S46 HàTrang
S46 HoaKhuê
S46 MạnhCường
S46 ChuKha
S46 Tuệ
S46 L
S46 LangTuPK
S46 SkyFall

Để tham gia giải đấu, các sư huynh chú ý thực hiện đúng và đủ các bước sau:
B1: Vào S47 - Tông Sư Tụ Hội tạo một nhân vật mới bằng chính tài khoản của các huynh đang chơi.
B2: Chú ý nhân vật được tạo mới tại s47 Tông Sư Tụ Hội có tên đơn giản, không chứa ký tự đặc biệt, các huynh để nguyên level 1 và không chơi game trong server này.

BQT sẽ copy nhân vật gốc của các huynh tham gia thi đấu vào server Tông Sư Tụ Hội. Nhân vật trong server Tông Sư Tụ Hội sẽ giống hệt với nhân vật trong server chính của các huynh. Nhân vật gốc ở server chính và nhân vật được copy vào server Tông Sư Tụ Hội là hoàn toàn tách biệt và không ảnh hưởng đến nhau. Các hoạt động của các huynh (Tiêu vàng,Tiêu bạc, Cường hóa, Tẩy luyện,…) tại server Tông Sư Tụ Hội sẽ không ảnh hưởng đến nhân vật ở server chính 

Trước khi BQT copy nhân vật vào server Tông Sư Tụ Hội, các huynh có thể tích lũy sẵn các tài nguyên để chuẩn bị cho giải đấu.Nhân vật trong server Tông Sư Tụ Hội có thể chủ động tùy chỉnh tất cả các hoạtđộng (Trận pháp, Võ công, Kinh mạch,…). Nhưng không thể nạp thêm vàng để mua thêm lượt đánh trong Hoa Sơn hay không thể nạp thêm bạc để tẩy luyện. vì vậy các huynh hãy chuẩn bị thật kỹ trước giải đấu và yên tâm khi các huynh  tiêu hao tài nguyên trong server Tông Sư Tụ Hội thì nhân vật tại server chính không bị ảnh hưởng.
Thân ái!
Tiểu Sư Muội


Bình luận