Giới thiệu về Trang bị

Giới thiệu về Trang bị

Quý nhân sĩ võ lâm,

Trên bước đường hành hiệp giang hồ, trang bị là vật bất ly thân của nhân sĩ võ lâm. Tiểu Long Nữ xin giới thiệu hệ thống trang bị đa dạng và phong phú của Kiếm Hiệp để quý nhân sĩ lựa chọn.

- Hiệp khách xem trang bị tại chức năng “Nhân vật”.

 

- Trong hành trang của mỗi hiệp khách có 5 ô trang bị cơ bản, bao gồm: 1 Vũ khí, 1 Y phục và 3 Trang sức. 

 

- Trong đó, vũ khí chủ yếu tăng sức tấn công, 1 số loại vũ khí đặc biệt ngoài tăng sức tấn công sẽ tăng thêm các chỉ số khác. 

 

- Y phục chủ yếu tăng sức phòng ngự. 1 số loại y phục đặc biệt cũng có tác dụng tăng thêm các chỉ số khác ngoài sức phòng ngự. 

 

- Trang sức giúp tăng 3 loại, nhóm chỉ số:
+ Khí huyết
+ Tăng khí huyết và sức tấn công
+ Tăng khí huyết và sức phòng ngự

 

- Có thể đổi trang bị tốt hơn trong quá trình Vượt ải, Rèn đúc, hay tham gia các Sự kiện. 
- So sánh trang bị đang mặc với các trang bị sẵn có trong hành trang để lựa chọn sử dụng hay thay thế.
- Phẩm cấp của trang bị phân cấp theo màu sắc: Trắng, Lục, Lam, Tím, Cam. Phẩm cấp trang bị quyết định chỉ số cường hóa của trang bị khi cường hóa.
- Cấp độ của trang bị phụ thuộc vào cấp độ của hiệp khách.
- Trang bị có thể tiến hành cường hóa để tăng thuộc tính.

Tiểu Sư Muội

Bình luận