Rèn đúc

Rèn đúc

Quý nhân sĩ võ lâm,

Rèn đúc được đánh giá là một chức năng quan trọng giúp tạo ra những trang bị, vũ khí, bí kíp võ lâm quý thông qua việc hợp thành những mảnh ghép sưu tập được trên đường hành tẩu giang hồ. 

Từ level 7, có thể mở giao diện Lò Rèn để thực hiện chức năng này.

 Giao diện

Có thể rèn đúc Trang bị, Trang sức hoặc Bí kíp tại Lò Rèn.

 

 Hướng dẫn hoạt động

- Hiệp khách cần phải có các mảnh ghép phù hợp để đúc thành vật phẩm tương ứng.
- Các loại mảnh ghép có thể kiếm được qua hoạt động Phụ bản, Vân du, Quán trọ, Võ Lâm,…
- Khi có các mảnh ghép cần thiết, hiệp khách có thể tiến hành rèn đúc.
- Hệ thống sẽ thông báo tỷ lệ hoàn thành của vật phẩm thông qua vòng tròn sáng bao quanh trang bị. Khi tỉ lệ hoàn thành đạt 100%, hiệp khách nhận được thành phẩm vừa rèn đúc.
- Các mảnh ghép cùng loại nhưng phẩm chất khác nhau, sẽ có có khả năng tăng tỉ lệ hoàn thành của vật phẩm khác khau.

 

- Ngoài ra, có thể bán vật phẩm chưa hoàn thiện để kiếm bạc.Tiểu Sư Muội
Bình luận